Vyhledávání

Kontakt

František Zapletal
SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8

777183039

zaple_f@centrum.cz

  

Průběh hry

Prezentace

Pokud jste splnili všechny podmínky účasti, můžeme přistoupit ke hře samotné. Týmy se musejí prezentovat na recepci SVČ první den hry (9.4.) do 17:25. Nejprve se týmům stručně zopakují pravidla a zásady hry, rozdají zapečetěné nápovědy k některým šifrám, předá kontakt na organizátory a následně už budou hráči seznámeni s doprovodným dějem hry. Hned poté bude hra oficiálně zahájena a odhalena první šifra. Těch bude na týmy čekat celkem 14.

Šifry

Stanoviště šifer budou umístěna v blízkém okolí místa z tajenky předcházející šifry. Většinou to bude poblíž hlavního vchodu dané budovy. Šifry mohou být umístěny na jasně viditelném místě, ale mohou být i ukryty (hlavně, aby se zabránilo jejich znehodnocení náhodnými kolemjdoucími).  Šifry jsou koncipovány tak aby jejich výsledkem byla pozice dalšího stanoviště. Řešení šifer je logické a jednoznačné. (Po x hodinách luštění mají občas hráči sklon téměř ke "schizofrenii" a vlivem únavy se jim zdá podezřelý třeba jen lehce ohnutý rožek papíru, na kterém je šifra - co kdyby to náhodou mohlo vést k řešení:-D Btw. obdobné "poruchy" se mohou vyskytnout i u lidí, co šifry vymýšlejí - ačkoli se to možná nezdá, taky to dá leckdy pořádně zabrat. Také z těchto důvodů necháváme všechny šifry, než je použijeme ve hře, hned několikrát testovat.) 

Systém nápověd

Protože některá stanoviště s šiframi budou obsazena odpovědnými organizátory hry (živá stanoviště) a některá budou naopak bez přiděleného organizátora (mrtvá stanoviště) bude přístup k nápovědě u dané šifry záležet na tom o který typ stanoviště půjde.

Na živých stanovištích si tým po příchodu převezme od organizátora zadání a s chutí se pustí do luštění. Jestliže po hodině snažení na řešení nepřijde může tým požádat organizátora o předání nápovědy bez jakékoli časové nebo jiné penalizace. Pokud nápověda týmu nepomůže najít cestu k řešení šifry může po další půlhodině požádat organizátora o odhalení výsledné tajenky dané šifry. Opět bez jakékoli další penalizace. O odhalení řešení šifry tedy může tým požádat nejdříve 90 minut po příchodu na stanoviště (převzetí zadání).

K nápovědě na mrtvých stanovištích budou sloužit zapečetěné obálky s nápovědami. Každá obálka s nápovědou bude zapečetěná tak aby nebylo možné nápovědu přečíst bez nevratného poškození obálky. Na každé obálce bude uvedena časová hodnota, která se při použití nebo ztracení obálky s nápovědou přičte ke konečnému času týmu v cíli. Vedle obálek s nápovědami dostanou týmy i několik zapečetěných obálek s řešeními šifer. Tyto obálky také ponesou informaci o výši penalizace týmu v cíli při jejich otevření či ztrátě. Pokud se tým rozhodne použít rovnou obálku s řešením, aniž by otevřel obálku s nápovědou, přičítá se k času týmu v cíli i hodnota penalizace nápovědy. V cíli tým předloží nevyužité zapečetěné nápovědy/řešení. Nebude se rozlišovat jestli zbylé obálky tým použil, ztratil nebo zapomněl předložit.

Ukončení hry

Tým se může kdykoli během hry rozhodnout, že končí. V takovém případě je tým povinen oznámit tuto skutečnost organizátorům. K tomu účelu dostanou týmy na startu telefonní čísla organizátorů na která mají poslat SMS nebo zavolat. 

Pro první 3 týmy v cíli jsou připraveny drobné ceny. Hra končí příchodem posledního aktivního  týmu do cíle, nejpozději však v sobotu 10.4. ve 12:00. Případné dotazy vám radí zodpovíme na kontaktním mailu.

 

                                         Mnoho zdaru při řešení vám za tým organizátorů přejí

                                                                           Franta Zapletal a Standa Tvrz