Vyhledávání

Kontakt

František Zapletal
SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8

777183039

zaple_f@centrum.cz

  

Pravidla hry  

 • Jakákoli „technika“ (např. GPS, auto apod.), která není ve výbavě povolena je zakázána (jedinou výjimkou je použití MHD, které je týmům povoleno)

 

 • Mobilní telefon slouží pouze jako prostředek k dorozumívání tým <-> organizátoři nebo uvnitř týmu, popř. jako fotoaparát nebo časomíra (komunikace s lidmi mimo tým vyjma organizátorů je zakázána, stejně jako využití funkce GPS)

 

 • Soutěžící jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali jak ostatní hráče tak i své okolí (a to zejména v nočních hodinách)

 

 • Při zjištění přestupků proti pravidlům některého z týmu bude tento tým penalizován nebo diskvalifikován, podle povahy tohoto přestupku

 

 • Týmy, který dokončí hru na prvním, druhém, resp. třetím místě jsou povinny organizátorům stručně vysvětlit řešení šifer (vyjma těch, které nevyluštily a bylo jim už dříve sděleno řešení)

 

 • Pronásledovat jiné týmy, nebo s nimi spojovat síly je zakázáno. (ve vlastním zájmu se snažte chovat tak, aby vás konkurence ani snadno následovat nemohla)

 

 • Je přísně zakázáno omezovat či poškozovat ostatní týmy při hře (a to zejména ukrytí stanoviště bez organizátora jinam, než jste jej našli; brát si jiný počet materiálů, než je vám určen atd)

 

 • Tým nemusí dokončit hru celý, stačí 2 členové. Pro týmy, kde nejsou všichni účastníci starší 18 let však platí, že do cíle musí dojít alespoň jedna osoba starší 18 let a pokud tým před koncem opustil neplnoletý hráč(i), pak je plnoletá osoba povinna tohoto hráče odvést buďto domů, nebo na SVČ.

 

 • Pokud tým hru vzdává, je povinen tuto skutečnost oznámit mobilním telefonem organizátorům soutěže

 

 • Na luštění šifer týmu se mohou podílet pouze řádně registrovaní hráči tohoto týmu.

 

 • Hra se uskuteční za každého počasí !!!