Vyhledávání

Kontakt

František Zapletal
SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8

777183039

zaple_f@centrum.cz

 

 

Šifra má dva možné postupy řešení. Můžeme v každém z deseti sloupců tiketu sečíst všechny zaškrtnuté hodnoty a určit modulo 26. Tím dostaneme pímena tajenky „Místnost č. 16“.

Druhou možností je všimnout si, že v celém tiketu jsou čísla, která nejsou nikde zaškrtnuta (označme jako x,y,z). Pořadí těchto písmen v tajence je pak určeno tak, že v každém sloupci je zaškrtnuto právě jedno z čísel (x+26,y+26,z+26). Opět bychom dostali stejnou tajenku „Místnost č. 16“. (V zadání byla drobná chyba. Nebylo zaškrtnuté číslo 2. Druhý postup tak neplatil pro třetí sloupec. Upravené zadání zde.)

Na zde uvedeném obrázku jsou šedě vybarvená políčka, která byla na skutečném zadání zaškrtnutá křížkem. Červeně jsou orámovaná čísla, která jsou daným sloupcem kódovaná. Černě orámovaná jsou pole použitá při druhém způsobu řešení.

 

Průběžné pořadí - SVČ Gurtěvova

  název týmu příchod N
1 Tuleni Masového Kašpárka s Pralinkou 0:50  
2 Prygl 1:50  x
3 Vůl na střeše 2:45  x
4 Svatí posledního dne 3:15  x
5 Bionuly 3:18  
6 Iontový stabilizátor 4:00  x
7 A-Team 4:26  x
8 Dopijem a pudem... 4:34  x
9 Grande Puppos 4:38  
10 Potkali se u Komína 5:00  x
11 Ešte sa dohodneme 5:29  
12 Stromořadí 5:30  x
13 Babráci 5:49  x
14 Projížďka na střele 5:52  x
15 Koprhopa 5:54  x
16 Grankotečky 6:25  x
17 Oderská společnost 6:42  x
18 Mafyni 6:55  x
19 Šenpióni 7:20  x
20 Jak se nám líbí! 7:29  x
21 Krypldráčci 9:21  x
22 HlavoLAMY 9:35  x
23 Barabčíci 9:42  x
24 Rychlá smrt DNF  
25 Virtlab DNF  
26 Naozaj DNF  
27 Čudlové DNS  
28 Führer gruppe DNS  
29 Matrix DNS  
30 Vigil DNS